Beseda s Ing. Janou Klimečkovou

Ve středu 2. 11. 2011 od 15 hodin bude v restauraci autokempu Buňkov další z besed, tentokrát s autorkou knihy Chlebani.

Autorka o své knize:
„Rozsáhlá próza je napsaná podle skutečnosti. Popisuje z více než dvou třetin osudy mé vlastní rodiny. Snažila jsem se postihnout život v typicky českém prostředí polabských vesnic mezi Pardubicemi a Kolínem. Na osudech mé prababičky Anny Leškové, jejích tří dcer a později i jejich rodin jsem se pokusila přiblížit nejen sociálně ekonomickou strukturu venkova té doby, ale i složité mezilidské vztahy, morální principy a vývoj venkova na pozadí významných historických událostí v poslední třetině devatenáctého a první polovině dvacátého století.“

Vánoce se blíží, proto si prosím přineste s sebou své nejlepší recepty na vánoční cukroví. Po besedě si je můžeme navzájem vyměnit a doporučit.