75. zasedání obecního zastupitelstva

Poslední veřejné zasedání zastupitelstva obce Břehy před komunálními volbami bylo posunuto z pondělí 28. 6. na pondělí 12. 7. 2010 od 19 hodin v restauraci Cikánka. Na programu je informace o výběrovém řízení na zhotovitele Zateplení základní školy v obci Břehy a informace o realizaci této akce, dále prodej bytů v č. p. 2 a nedokončeného bytu č. 6 (půdy), úprava rozpočtu (přijetí dotace 7 mil. od SZIF ČR), záležitosti obce a body navržené zastupiteli, diskuse a různé.