7. zasedání zastupitelstva obce Břehy

Ve čtvrtek 1. června 2023 od 19 hodin bude v restauraci Na Křižovatce probíhat veřejné zasedání zastupitelstva obce Břehy.

Zveřejněný program:

 • Příprava výběrového řízení na dodavatele stavby – Venkovní učebna ZŠ
 • Vítání občánků 2023 – informace
 • Schválení zástupců na VH VaK Pardubice a.s.
 • Schválení podání žádosti o dotaci – pneumatiky pro tatru 815 SDH
 • Schválení smlouvy o poskytnutí dotace POV 2023 č. OŽP2322192
 • Chodník Štěpánkova ulice etapa SO02 – komise
 • Zakoupení konvektomatu pro kuchyň ZŠ
 • Žádost Základní školy a Praktické školy SVÍTÁNÍ
 • Žádost č.j. 284/23
 • Výběrové řízení na traktor pro obec – dotace Podpůrný garanční rolnický a lesnický fond
 • Posílení přípojky elektro – pro ZŠ