23. zasedání zastupitelstva obce Břehy

Ve středu 15. prosince 2021 od 18 hodin se bude v restauraci autokempu Buňkov konat veřejné zasedání zastupitelstva obce Břehy.

Zveřejněný program:

 1. Rozpočet Obce Břehy na rok 2022
 2. Rozpočet Mateřské školy Břehy na rok 2022, Rozpočet Základní školy Břehy na rok 2022, Střednědobý výhled rozpočtu MŠ a ZŠ 2023-2024
 3. Obecně závazná vyhláška obce Břehy č. 1/2021, zrušovací
 4. Obecně závazná vyhláška obce Břehy č. 2/2021, k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně
 5. Obecně závazná vyhláška obce Břehy č. 3/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
 6. Obecně závazná vyhláška obce Břehy č. 4/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
 7. Obecně závazná vyhláška obce Břehy č. 5/2021 kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci a vymezují prostory pro volné pobíhání psů
 8. Prodej části pozemku p.č. 853/1 v k.ú. Břehy o velikosti 39 m2 dle geometrického plánu č. 774-9/2021 Ing. Petra Andrýse.
 9. Žádost č.j. 692/21 o pronájem části pozemku p.č. 390/8 v k.ú.Břehy
 10. Dodatek č. 1/2022 smlouvy č. 09/02 s SOP a.s. Přelouč.
 11. Schválení podání žádosti o dotaci z POV Pard. kraje 2022
 12. Schválení podání žádosti o dotaci na dopravní automobil – Dotační program-podpora jednotek SDH obci 2021-2024
 13. Schválení nové pojistné smlouvy majetku obce a odpovědnosti u Generali ČP dle nabídky č. 4583584481 (majetek, živly, odpovědnost, stroje)
 14. Nákup přívěsného vozíku Agados Handy 3.
 15. Nákup kontejneru 4500*2500*600 dle nabídky 12s/129/2001
 16. Žádost č.j. 728/21 – snížení nájmu za rok 2021 z důvodů uzavření restaurace.
 17. Memorandum proti těžbě – Dobývací prostor Lohenice IV
 18. Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí č. IV 12 2023000/VB/01
 19. Žádost o uzavření smlouvy o VB č. IV-12-2020692/VB1
 20. Nabídka na vložkování komínů v č.p. 101 – kominictví Křinka
 21. Pořízení kalendáře obce 2022