22. zasedání zastupitelstva obce Břehy

Ve středu 27. října 2021 od 18 hodin bude v restauraci autokempu Buňkov probíhat 22. veřejné zasedání zastupitelstva obce Břehy.

Zveřejněný program:

  • Rozpočtové opatření č. 5/2021
  • Žádost o dotaci na „halu u mlýna“ – MMR
  • Vybudování chodníku v areálu ZŠ
  • Žádost Sport Břehy z.s. č.j. 637/21
  • Opravy dopravního značení v obci
  • Žádost č.j. 643/21
  • Informace o zaváděném systému door-to – door, dodatek smlouvy s SOP a.s.
  • Stanovisko k OOP č.j. MUPC 18150/2021 – značení na mostu přes Labe
  • Autokemp Buňkov s.r.o. – schválení investice dle čl. II odst.9 pachtovní smlouvy.
  • Změna způsobu vytápění – č.p. 101