12. zasedání zastupitelstva obce Břehy + krátká zpráva

2016_12_Program_27042016Ve středu 27. dubna 2016 od 18 hodin se bude v restauraci autokempu konat 12. veřejné zasedání zastupitelstva obce Břehy.

 

 • OZ schválilo nového nájemce prodejny potravin v Nerudově ulici, a to za stejných podmínek, jako doposud. Novým provozovatelem se tak stala Česká večerka, s. r. o., jejíž jednatel Mgr. Tomáš Hradecký ze Strašova byl na zasedání přítomen a nastínil zde své plány jako rozšíření sortimentu, otevírací doba denně do večerních hodin (19:00) a prioritní zaměstnání původního personálu prodejny. Své provozovny má již ve Strašově a Svojšicích.
 • OZ schválilo poskytnutí dotace 25.000 Kč pro Honební společenstvo Břehy-Lohenice na rok 2016.
 • Starosta informoval, že obec již převzala hotovou cyklostezku, jejíž kolaudace proběhne 13. května a obec požádá SFDI o uvolnění finančních prostředků na úhradu posledních faktur. Kolaudace mostu v hodnotě asi 27 mil. Kč, který byl plně v režii Pardubického kraje, proběhla již 26. dubna.
 • OZ schválilo záměr vypsat poptávkové řízení na dodavatele venkovního výtahu ve výrovském mlýnu, který má být z 50 % hrazen prostřednictvím dotace Ministerstva pro místní rozvoj, jako projekt “Kulturní, sportovní a multifunkční objekt Břehy u Přelouče” jehož celková cena je vyčíslena na 1.111.245 Kč (dotaci ve výši 600.000 Kč jsme získali jako odměnu za získání Modré stuhy v soutěži Vesnice roku 2015). Z této dotace (Podpora obnovy a rozvoje venkova v roce 2016) mohla být klidně hrazena např. revitalizace návsi, ale to evidentně není prioritou většiny zastupitelů.
 • OZ schválilo pokračování prací na podlahách ve mlýnu firmou Vlk a Ondráček. Podlahy mají být zhotoveny v celém 1. patře v celkové hodnotě do 300.000 Kč (výstavní místnost 140.000 Kč, budoucí posilovna 50.000 Kč, obecní úřad 56.000 Kč, zasedací místnost nahoře 50.000 Kč ). Jen pro informaci jsou hotové stropy a zateplení v 1. patře.
 • OZ pověřilo Pavla Jiravu zastupováním obce Břehy na valné hromadě společnosti VaK Pardubice konané 12. 5. 2016.
 • OZ schválilo dodatek č. 1 ke smlouvě o dlouhodobé vzájemné spolupráci s chvaletickou elektrárnou (Sev.en EC, a.s.) o poskytnutí dotace ve výši 150.000 Kč na modernizaci dětského hřiště v roce 2016.
 • OZ schválilo rozpočtovou změnu č. 1/2016
 • OZ schválilo poskytnutí dotace SDH Břehy ve výši 30.000 Kč na činnost mládeže.
 • OZ schválilo navýšení závazného ukazatele pro MŠ Břehy o 50.000 Kč na mzdy a 80.000 Kč na pořízení nových skříní (39.000 Kč) a policových skříní (38.000 Kč). Jen stejně jako zastupitelka Novotná nechápu, jestli těch 50.000 Kč bylo pro jistotu schváleno podruhé, nebo jde o dalších 50.000 Kč navíc.
 • Místostarosta informoval o plánovaném poptávkovém řízení na rekonstrukci kuchyně v MŠ, kdy prioritou je, aby veškeré práce dělala jedna firma a to v době letních prázdnin. Jde o opravu elektroinstalace, rozvodů vody a odpadů, nové obklady a protiskluzová dlažba, umyvadlo na chodbičce, bojler, baterie s výsuvnou sprchou, dva nerezové stoly se zásuvkami, nerezový stůl s dřezem, nerezový regál a rychlomyčka. Celková cena má být kolem 320 tis. Kč.
 • Starosta informoval o novém správním řízení ve věci plašení kormoránů na Buňkově vedeném Pardubickým krajem, ve kterém Krajský úřad PaK povoluje plašení v termínu 15. 10. – 31. 3., a to v případě, že se po dobu min. 3 po sobě jdoucích dnů bude na rybníku vyskytovat hejno kormoránů čítající nejméně 5 jedinců.
 • Místostarosta informoval o přihlášení obce do soutěže Vesnice roku o zlatou cihlu. Zajímavé je, že o 2.000Kč dotaci Krajské knihovně zastupitelstvo hlasovalo, ale o zápisném do soutěže ve stejné výši hlasovat nemuselo a ještě o tom informuje jen tak mimochodem. Možná, že kdybychom v této soutěži loni neuspěli, ani bychom se nedověděli, že byla obec vůbec přihlášena.
 • Starosta informoval o vyhlášení památkové zóny Kladrubské polabí (již z 25. 11. 2015), kdy námitky obce Břehy byly dle jeho slov zamítnuty. Není to až tak úplně pravda, protože na základě námitky týkající se splavnění Labe byla jihovýchodní část hranice území upravena. Zahrnuto však zůstalo území mezi ulicí Krátkou, Bahníkovou a silnicí k Semínu, kde se zřejmě již delší dobu uvažuje o zástavbě (toto území je také v územním plánu po poslední změně označeno jako zastavitelná plocha pro bytovou výstavbu).
 • Starosta informoval, že účastníkem správního řízení ohledně splavnění Labe se nyní místo Pardubického kraje účastní Kraj Královéhradecký.